APEX Automobile Parts Inc ATB4267 Fuel Injection Throttle Body Mounting Gasket For KIA,MAZDA

Buy Part Now

ShowMeTheParts has a wide selection of APEX Automobile Parts Inc products for a variety of years, makes, and models.

APEX Automobile Parts Inc ATB4267 Fuel Injection Throttle Body Mounting Gasket For KIA,MAZDA

BUYERS GUIDE

Make Model Year Engine
KIASEPHIA1995-97L4-1.6L
KIASEPHIA1995-97L4-1.8L
MAZDAMIATA1994-97L4-1.8L
MAZDAMIATA1999-2005L4-1.8L
MAZDAMX-31994-95L4-1.6L
MAZDAPROTEGE1995-98L4-1.5L
MAZDAPROTEGE1999-2001L4-1.6L
MAZDAPROTEGE1995-98L4-1.8L

PART INFORMATION

Brand:Fuel Injection Throttle Body Mounting Gasket by APEX Automobile Parts Inc For KIA,MAZDA | ShowMeTheParts.com
Part Number:atb4267
Part Type: Fuel Injection Throttle Body Mounting Gasket
Comment:

PARTS ATTRIBUTES

Name Value
Hazardous MaterialNo
Quantity Per Application1
Buy Part Now
Top